Swiss Water® Process jest procesem dekofeinizacji, który opiera się na wykorzystaniu wody oraz odpowiednich parametrów temperatury i czasu, bez użycia innych rozpuszczalników. Dzięki takiemu przedsięwzięciu kawa nie posiada charakterystycznego dla kaw bezkofeinych gorzkiego smaku, a jej naturalne walory smakowe zostają zachowane. Sam proces został opatentowany w 1979 roku w Szwajcarii przez firmę Coffex  – skąd jego zamienna nazwa – Szwajcarski Proces Wodny. Warto podkreślić, że kawa bezkofeinowa poddana temu rozwiązaniu jest, aż 99,9 % wolna od kofeiny.


Swiss Water Process można podzielic na 4 podstawowe kroki przetwarzania:
1. Wysokiej jakości, zielone ziarna przygotowywane są proces poprzez namaczanie ich w czystej, gorącej wodzie.
2. Etap wykorzystujące GCA, czyli ekstrakt z zielonych ziaren kawy zawierający związki rozpuczszalne w wodzie, za wyjątkiem kofeiny. Dzięki wykorzystaniu różnicy ciśnień, cząsteczki kofeiny migrują do GCA.
3. Kiedy ekstrakt jest już wystarczająco nasycony kofeiną przepuszcza się go przez węglowe filtry wyłapujące cząsteczki kofeiny.
4. Etap polega na powtarzaniu czynności nr. 2 i 3 (przez około 10 godzin,) tak aby kawa bezkofeinowa osiągnęła praktycznie zerowy poziom kofeiny.

Kawa bezkofeinowa przetwarzana przy użyciu Swiss Water® Process posiada wiele ważnych, kawowych i nie tylko certyfikatów:

1. Certyfikacja ekologiczna

Certyfikat ekologiczny nadawany przez Organic Crop Improvement Association, czyli największą światowa organiczną agencję certyfikacyjną, spójnąze z wysokimi standardami National Organic Programme USDA. Maszyny wykorzystywane  do dekofeinizacji są zgodne z rygorystycznymi normami OCIA. Działania te gwarantują zachowanie ekologicznego charakteru i certyfikacji ziaren kawy.

2. Sprawiedliwy handel

Kawy Swiss Water opieczętowane są mianem FairTrade. Fairtrade zrzeszającego farmerów, przedsiębiorstwa oraz konsumentów ww celu zapewnienia sprawiedliwego handlu.

3. Certyfikacja koszerności

Swiss Water® Process spełnia najsurowsze wymogi prawa koszerności – Kashrus.

4. Rainforest Alliance Certified ™

Pieczęć RainForest gwarantuje ochronę dzikiej przyrody, gleb rzek i lasów tropikalnych. Zapewnia ponadto poszanowanie dla miejscowej ludności, pracowników farm oraz gwarantuje im uczciwą płacę, warunki socjalne czy opiekę medyczną.

5.Certyfikat UTZ

Kryteria UTZ względem upraw kawy są bardzo surowe. Obejmują one zarówno higine pracy, edukację ale także określają normy upraw. Certyfikowane plantacje muszą przestrzegać rygorystycznych standardów  korzystania z energii, użycia środków ochrony roślin, a plantatorzy są odpowiedzialni za ochronę drzew i erozję gleby.