Zanim przejdziemy do wyjaśnienia oznaczenia kaw, w stosunku  do wysokości upraw, warto przypomnieć co nieco o samej roślinie. Drzewka kawowe to tropikalne, zimozielone krzewy, które rosną w klimacie tropikalnym. Owoce Arabici, czyli czereśnie są zaokrąglone, a proces ich dojrzewania trwa zwykle od 7 do 9 miesięcy. Zazwyczaj w owocu znajdują się dwa płaskie nasiona czyli ziarna kawy. Kiedy w środku rozwija się jedno ziarenko, mówimy wtedy o określeniu peaberry.

„Owoce kawy”

Najlepszymi średnimi temperaturami dla uprawy Arabici jest od 15 do 24ºC zaś w przypadku Robusty od 24 do 30ºC. Roczne opady dla uprawy kawy powinny wynosić od 1500 do 3000 mm, przy czym dla Arabici mogą być niższe. W przypadku wysokości położenia plantacji kawa Robusta może być uprawiana od poziomu morza do około 800 metrów n.p.m.. Arabica  jest bardziej wymagająca i jej uprawy prowadzone są na wyższych wysokościach, niejednokrotnie w górach.

„Plantacje kaw”

Uprawa na niższych wysokościach wiąże się z gorącym i wilgotnym środowiskiem. Takie warunki sprzyjając gniciu owoców kawy. Rośliny w naturalny sposób bronią się i dlatego wytwarzają nadmierną ilość plonów, co negatywnie wpływa na walory smakowe kawy. Kawy te niestety nie osiągają w klasyfikacji SCAA powyżej 85 punktów.

Kawy uprawiane w terenach górskich wolniej dojrzewają, bardziej stopniowo, dzięki czemu posiadają większe walory smakowe. Tak naprawdę to zimne noce na wyższych wysokościach determinują wolniejszy wzrost i dojrzewanie owoców. Dodatkowo gleba, im wyżej położona tym często jest bardziej obfita w składniki mineralne, a nie jednokrotnie jest ziemią wulkaniczną.

„Plantacja kawy na Jamajce”

Oznaczenia kaw – Kawa SHB (Strictly Hard Bean – ściśle twarde ziarno) lub SHG (Strictly High Grown – wyłącznie wysoko rosnąca).
Termin ten opisuje kawy rosnące wyłącznie na dużych wysokościach tj. powyżej 1400 m n.p.m. Im wyżej kawa rośnie, tym wolniej dojrzewa co przekłada się na charakterystykę ziarna – jest ono bardziej twarde i mniej porowate. Dodatkowo wraz ze wzrostem wysokości upraw kawa nabiera kwaskowości, a jej aromat staje się coraz wyraźniejszy.
Wysokość położenia plantacji ma również bezpośredni wpływ na zmniejszenie występowania chorób i pasożytów, przez co kawy wysokogrskie nie są nadmiernie opryskiwane środkami ochrony roślin.

Oznaczenia kaw – Kawa HG (High Grown – wysoko rosnąca) lub HB (Hard Bean -twarde ziarna) .
Określenie dotyczące kaw uprawianych na wysokościach od 1000 do 1400 metrów n.p.m.

Oznaczenia kaw – Kawa SSB (Strictly Soft Bean – wyłącznie miękkie ziarna) lub SB (Soft Bean -miękkie ziarna).
Dotyczy kaw uprawianych poniżej 1000m m.p.m.